ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Марио Илковски

Стоматолог

Запишување на Магистерски труд по Максилофацијална хирургија
– Сертификат за поставување на ROOTT дентални импланти (TRATE AG Swiss Company) – учество на workshop for all cases for ROOTT implants – Sofia Bulgaria November 2017
– Сертификат за учество на Стоматолошки конгрес – Sofia Bulgaria November 2017.
2009
Стоматолошки факултет
Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје

2015
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
2010 – 2015
ПЗУ Д-р Илковски – приватна општа ординација
Доктор по општа стоматологија

Англиски
Словенски (делумно)
Грчки (делумно)