Pretraživanje
DOKTOR

D-r Mario Ilkovski

Stomatolog

Prijem u magistarsku tezu u maksilofacijalnoj hirurgiji
– Sertifikat za postavljanje zuba implantata ROOTT (TRATE AG Sviss Compani) – učešće u radionici za sve slučajeve za implantate ROOTT – Sofija Bugarska novembar 2017.
– Sertifikat za učešće na Stomatološkom kongresu – Sofija Bugarska novembar 2017.

2009
Stomatološki fakultet
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij – Skoplje

2015
Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“

2010 – 2015
PZU D-r Ilkovski – privatna opšta ordinacija
Doktor za opštu stomatologiju

Engleski

Slovenački (delimično)

Grčki (delimično)