KËRKO
DOKTORIN

Dr. Mario Ilkovski

Stomatolog

2009
Fakulteti stomatologjik
Universiteti Sv. Kiril I Metodiji – Skopje

2015
Spitali klinik “Acibadem Sistina”

2010 – 2015
PZU Dr. Ilkovski – Ordinancë private
Doktor në stomatologjinë e përgjithshme

Anglisht
Sllovenisht (pjesërisht)
Greqisht (pjesërisht)