KËRKO
DOKTORIN

Dr. Teodor Veninov

Specialist në kirurgjinë orale

2010 – 2015

Universisteti “Sv. Kiril dhe Metodij” – Departamenti i kirurgjisë orale” Sv. Pantelejmon”

Doktor në kirurgjinë dentale (DDS)

Shkup, Maqedoni

2011-2013

Universisteti “Sv. Kiril dhe Metodij”  Fakulteti stomatologjik

Master në Shkencat Stomatologjike

Shkup, Maqedoni

2004 – 2009

Universisteti “Sv. Kiril dhe Metodij”  Fakulteti stomatologjik në Shkup

Student

2000 – 2004

Shkolla e mesme “ Akademia Xhorxh S. Henri – Toronto, Kanada

2018 – tani

Specialist në kururgjinë orale
Stomatologjia Sistina

Shkup, Maqedoni

2010 – 2015

Departamenti i kirurgjisë orale, Qendra klinike universitare stomatologjike “Sv. Pantelejmon”

Stazh në fushën e kirurgjisë

Shkup, Maqedoni

2010

Klinikë private stomatologjike “Dr. Nikolla Pavlov”

Specialist në kirurgjinë orale

Shkup, Maqedoni

2009 – 2010

Klinika private stomatologjike  “Dr. Vukica Içeva”

Stomatolog

Bogdanci, Maqedoni

  • Oda stomatologjike në Maqedoni
  • Specialist në kirurgjinë orale në Maqedoni
  • Zimmer Dental Group

 

 

Anglisht

Greqisht

Serbisht